Zamknij

Oferta pracy

Zamknij

Business Controller

Firma:
Brand New Galaxy
Lokalizacja:
Warsaw

Poszukujemy osoby na stanowisko Kontrolera Finansowego, która będzie współpracowała bezpośrednio z Szefem Finansów i będzie odpowiedzialna za kwestie kontrolingowe. 


Zatrudniony kandydat będzie odpowiedzialny za pełny przekrój procesów kontrolingowych oraz współpracę z biznesem. W związku z aktualnymi potrzebami poszukujemy osoby, która posiada doświadczenie w modelowaniu finansowym.

Więcej o Brand New Galaxy: www.brandnewgalaxy.com 


Twoją misją będzie: 


 • Rozwijanie i monitorowanie procesu kontroli wewnętrznej.
 • Stworzenie efektywnego systemu wymiany informacji dla pozyskiwania informacji potrzebnych dla sporządzania rzetelnych planów, budżetów, prognoz i analiz finansowych.
 • Współtworzenie systemu kontroli wewnętrznej.
 • Realizowanie procesu planowania finansowego i kontroli działalności prowadzących do stałej poprawy efektywności przychodowej i kosztowej.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji zarządczej, umożliwiającego terminowe dostarczanie wiarygodnych i odpowiednich danych wspomagających Zarząd, Dyrekcję i Kierownictwo w procesie podejmowania racjonalnych decyzji.


Twoimi obowiązkami (między innymi) będą:


 • Budżetowanie, planowanie oraz modelowanie finansowe.
 • Kontrola i analiza wykonania budżetu i prognoz.
 • Przygotowywanie danych do przygotowywania krótkoterminowych prognoz płynności.
 • Ustalanie i kontrola sposobu ewidencji i modelowania transakcji zgodnie z rachunkowością finansowej i zarządczej.
 • Monitorowanie warunków z umów inwestycyjnych i handlowych.
 • Monitorowanie spełniania warunków z umów kredytowych.
 • Przygotowanie i realizacja wniosków kredytowych w zakresie informacji finansowej i operacyjnej.
 • Przygotowywanie analiz, wyjaśnień dotyczących wyników finansowych i operacyjnych Grupy.


Aby odnieść sukces na tym stanowisku potrzebujesz mieć:


 • Wiedzę w zakresie tworzenia i wdrożenia efektywnych procesów kontroli wewnętrznej;
 • Umiejętność modelowania finansowegodziałalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia w formacie pełnych sprawozdań finansowych, oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy, modelowania procesów biznesowych oraz wyceny wartości firmyUmiejętność współpracy z dyrektorami biznesu przy tworzeniu i analizie danych finansowych;
 • Umiejętność edycji, interpretacji i analizy otrzymywanych założeń i uzyskiwanych wyników;
 • Umiejętność syntetycznej prezentacji wyników i wniosków z wykonanych analiz i planów oraz proponowanych rozwiązań;
 • Bardzo dobrą znajomość Międzynarodowych i Polskich Standardów Rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego;
 • Wskazana znajomość prawa gospodarczego;
 • Znajomość rynku instrumentów finansowych;
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobrą znajomość aplikacji Excel;
 • Samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
 • Inicjatywę w prezentowaniu przełożonym usprawniających rozwiązań w zakresie swoich obowiązków;
 • Wykształcenie wyższe.


Etapy procesu rekrutacyjnego:


 • Aplikacja: wyślij nam swoje CV (w języku polskim lub angielskim);
 • Rozmowa telefoniczna z Recruitment Team, aby porozmawiać o Twoich oczekiwaniach oraz wyzwaniach na nowym stanowisku;
 • Spotkanie online z Klientem (Szefem Zespołu);
 • Witamy na pokładzie! Dziękujemy i do usłyszenia!

Zespół Man on the Moon – HR Agency